عشق و عدم تفاهم

(۴.۵)

تفاوت ها و عدم تفاهم ها، تهدید و یا فرصت؟

عشق و عدم تفاهم

هیچ دو نفری را نمی‌توانید پیدا کنید که از هر لحاظ شبیه هم باشند. هر کدام از ما منحصر بفردیم و این نشانه‌ای بر خوب بودن یا بد بودن کسی نیست. این خواست خداوند بوده است اما قصد خدا هرگز این نبوده که تفاوت‌ها ما را از هم جدا کند. بعضی از زوج‌ها پس از سال‌ها جر و بحث بر سر تفاوت‌ها و در حالی که هر کدامشان سعی می‌کند دیگری را قانع کند که روش او از همه بهتر است، سرانجام به این نتیجه می‌رسند که با هم سازگار نیستند. اما نکته کلیدی این است که هیچ تفاوت سازش ناپذیری وجود ندارد، مگر اینکه افراد از سازش کردن خودداری کنند. تفاوت‌های ما قرار است تکمیل کننده ما باشد، نه این که باعث کشمکش شود. این یعنی وحدت زناشویی.

وقتی هر یک از ما یگانگی و منحصر بفرد بودن همسرمان را تشخیص دهیم،  فردیت وجود یکدیگر را تایید کنیم، به دنبال متهم کردن و سرزنش کردن یکدیگر نباشیم، تفاوت‌ها می‌توانند مکمل یکدیگر شوند و آرامش در زندگی جاری شود. اما چه طور این واقعیت را به ازدواجمان بیاوریم؟

گام اول شناخت تفاوت‌ها ست. روند کار از تشخیص تفاوت‌ها آغاز می‌شود. گاهی تفاوت‌ها طی گفتگو‌های صمیمانه و صادقانه مشخص می‌شوند. اما گاهی تفاوت‌ها منشا جر و بحث‌اند. این نوع تفاوت‌ها آنهایی هستند که از همه آزاردهنده ترند. بنا براین راه تشخیص تفاوت‌هاتان این است که فهرستی از تمام چیزهایی که در رابطه با همسرتان نارحت‌تان می‌کند تهیه کنید. بعد از خودتان بپرسید چرا این چیزها ناراحتم می کند؟ این ناراحتی‌ها چه تفاوت‌هایی را فاش می‌کند؟ در بیشتر موارد، علت ناراحتی شما این است که همسرتان کاری را آن طور که شما دلتان می‌خواهد انجام نمی دهد. و این احتمالا به دلیل تفاوت در شخصیت شما ست. فهرست تفاوت‌های معمول زنان و شوهران شاید کمک‌تان کند تا برخی از تفاوت‌های خودتان در زندگی مشترکتان را تشخیص دهید: اشخاص پر حرف معمولا با آدم‌های ساکت و متفکر ازدواج می‌کنند. سحر خیزها، معمولا با شب زنده دارها ازدواج می کنند. اشخاص ماجراجو معمولا با کسانی که دوست دارند درباره ماجرا جویی کتاب بخوانند، ازدواج می‌کنند. آدم‌های مرتب و منظم معمولا با افراد بی‌نظم و نا‌مرتب ازدواج می‌کنند. برنامه ریزها معمولا با بی‌برنامه ها ازدواج می‌کنند. خانه‌نشین‌ها معمولا با مهمانی بروها ازدواج می‌کنند. منطقی‌ها با احساساتی‌ها، صرفه‌جو‌ها با ولخرج‌ها و...

گام دوم آن است که در تفاوت‌ها دنبال دارایی بگردید. یعنی وجه مثبت نگرش طرف مقابل را بیابید. ما همیشه می‌توانیم از تفاوت‌هامان درس بگیریم.

گام سوم این است که به جای محکوم کردن، همسرتان را تایید کنید. وقتی ما تفاوت‌هامان را نارحت کننده می‌دانیم، معمولا برای همسرمان موعظه می‌کنیم و ضمن محکوم کردنش او را سرزنش می‌کنیم. هر دو نفر در زندگی مشترک احتیاج دارند بدانند که دیگری قدرشان را می‌دانند. زوجین به تایید شدن نیاز دارند نه محکوم شدن. عشق و احترام دو پایه مهم زندگی زناشویی اند و یکی از ارکان احترام، احترام به تفاوت ها ست.

احترام به این معنا نیست که شما سر همه چیز با هم توافق دارید بلکه به این معنا ست که شما به همسرتان اجازه می دهید متفاوت باشد. هیچ دو انسانی دقیقا مثل هم نیستند و مثل هم فکر و احساس نمی‌کنند. نگرش حاکی از احترام می‌گوید « طرز نگاه تو به مسائل جالبه» نه این که «این مسخره‌ترین چیزیه که تا حالا شنیده ام»

گام بعدی این است که برنامه‌ای برای بیشترین استفاده از تفاوت‌هاتان بریزید. حالا که الگوی تایید و همکاری را ایجاد کرده‌اید، می‌توانید به فکر برنامه‌ای برای بیشترین استفاده از تفاوت‌هایتان باشید.

برای درک بهتر این مقاله توصیه می‌کنیم که راهبرد ششم از کتاب چهار فصل ازدواج، نوشته گری چاپمن را مطالعه نمایید.

عشق و احترام دو پایه مهم زندگی زناشویی‌اند و یکی از ارکان احترام، احترام به تفاوت ها ست. احترام به این معنا نیست که شما سر همه چیز با هم توافق دارید بلکه به این معنا ست که شما به همسرتان اجازه می‌دهید متفاوت باشد. هیچ دو انسانی دقیقا مثل هم نیستند و مثل هم فکر و احساس نمی‌کنند. نگرش حاکی از احترام می‌گوید « طرز نگاه تو به مسائل جالبه» نه این که «این مسخره‌ترین چیزیه که تا حالا شنیده‌ام».

جورشین اپلیکیشنی ست برای تمرین احترام به تفاوت ها