بلاگ

قاتل خاموش رابطه که شما آمدنش را احساس نمیکنید

قاتل خاموش رابطه که شما آمدنش را احساس نمیکنید

به ۶ ماه گذشته زندگیتون برگردید. آیا این حس رو دارید که ۱ روز از زندگیتون رو ۱۸۰ بار تکرار کردید؟

عشق و احترام دو پایه مهم زندگی زناشویی‌اند و یکی از ارکان احترام، احترام به تفاوت ها ست. احترام به این معنا نیست که شما سر همه چیز با هم توافق دارید بلکه به این معنا ست که شما به همسرتان اجازه می‌دهید متفاوت باشد. هیچ دو انسانی دقیقا مثل هم نیستند و مثل هم فکر و احساس نمی‌کنند. نگرش حاکی از احترام می‌گوید « طرز نگاه تو به مسائل جالبه» نه این که «این مسخره‌ترین چیزیه که تا حالا شنیده‌ام».

جورشین اپلیکیشنی ست برای تمرین احترام به تفاوت ها